Priser

PRISER – Kjøretøy / Campingvogn:

2023/2024

Prisen er totalt for hele sesongen.

  • 3-3,9 meter = 2900,-
  • 4-4,9 meter = 3400,-
  • 5-5,9 meter = 3900,-
  • 6-6,9 meter = 4400,-
  • 7-7,9 meter = 4900,-
  • 8-8,9 meter = 5400,-
  • 9-9,9 meter = 5900,-

I forhold til lengden er det maks lengden på kjøretøyet/campingvogna som gjelder slik at eventuelle drag må regnes med.

Bredde inntil 2,5 meter. Andre bredder på forespørsel.

Maks høyde 3,18 meter.

PRISER – Båt:

Pris på forespørsel.

Faktura vil bli sendt/overlevert og må betales før leieobjektet hentes ut igjen på våren. Kvittering/dokumentasjon for innbetaling må medbringes.